Category : Consultatie

Bepaalde medicijnen worden enkel terugbetaald aan de patiënt, indien de dokter hiervoor speciale toelating geeft. Deze geneesmiddelen worden benoemd als medicatie uit ‘Hoofdstuk IV’ (Typische voorbeelden zijn Lumigan of Monoprost). Voor deze geneesmiddelen moet de arts een akkoord aanmaken, geldig voor een bepaalde periode of hoeveelheid. Volgens dit akkoord krijgt de patiënt het geneesmiddel terugbetaald, ..

Read more

Je kan een lijst maken van patiënten om later te verwittigen, bijvoorbeeld voor een nieuwe consultie. Het is ook mogelijk om verschillende lijsten te maken. Algemene lijst te verwittigen patiënten Dit is een algemene lijst van te verwittigen patiënten, zonder verdere onderverdeling. Onderaan het ‘Besluit’ in de consultatie, kan je aanvinken om deze patiënt later ..

Read more

EyeFile heeft enkele aangepaste functies om makkelijker operaties te beheren: Operatie planning Via het Planning tabblad kan je een operatie inplannen voor de patiënt in een preoperatieve consultatie. Dit tabblad kan je standaard aan zetten via de instellingen. De planning voor de operatie van de patiënt maak je in een consultatie zelf. Het is mogelijk ..

Read more

Er zijn verschillende velden voorzien om de tonometrie waarden in te vullen.Er kunnen twee drukmetingen ingevuld worden per consultatie: – Indien de eerste drukmeting machinaal gebeurt via de autorefractor of tonometer, kan je een vast type ingeven voor deze meting (‘Air Puff’).– De tweede drukmeting kan ook een vast type krijgen of dit kan per ..

Read more

Het is mogelijk om een extra persoon als supervisor of assistentie te registreren bij de consultatie. Op die manier kan bijgehouden worden indien andere personen betrokken waren bij de raadpleging, of indien een assistent + supervisor geregistreerd moeten worden bij de raadpleging. Bovenaan in de consultatie kan het onderstaande ingesteld worden. In het overzicht van ..

Read more

Via het tabblad ‘Diagnose’ zit in EyeFile ook de mogelijk om bepaalde soorten diagnoses te koppelen aan verschillende patiënten, dit geeft als voordeel dat je nadien ook per diagnose patiënten kan opzoeken waarin dezelfde diagnose bevestigd is. Tabblad diagnose activeren (niet permanent) Tabblad diagnose activeren (permanent) Diagnose toevoegen aan patiënt (indien je dit groter wenst ..

Read more

In EyeFile kan je de kleuren van de rubrieken op 2 manieren aanpassen. A. Definieer eigen kleuren Je kan per blok zelf je kleur kiezen. Ga hiervoor naar Opties / Instellingen. Bij “Instellingen Consultatie” kan je kiezen voor “Definieer eigen kleuren voor rubrieken”. Als je deze optie aanpast, moet je EyeFile herstarten. Wanneer je op ..

Read more

Het invullen van een consultatie in EyeFile is onderverdeeld in verschillende tabbladen, per categorie. Het is mogelijk om enkel de tabbladen te tonen die voor u van toepassing zijn. Zo zijn er de standaard tabbladen voor het verloop van de consultatie en de refractie, maar ook specifieke tabbladen voor operaties, intravitreale injecties, strabisme, myopie opvolging, ..

Read more

Voor het bijhouden van intravitreale injecties zijn volgende tools beschikbaar: Historiek injecties Algemene info over de (injectie) voorgeschiedenis van de patiënt kan altijd bijgehouden worden via de antecedent velden. Er is ook een specifiek tabblad om de de historiek van injecties in bij te houden. Dit tabblad kan je eventueel altijd zichtbaar maken in de ..

Read more

Via een autoconsult kunnen verschillende consultatie velden tegelijk worden ingevuld met een vooraf gedefinieerde waarde. Druk hiervoor op de rode bliksem bovenaan in de consultatie. Een vorige consultatie kopiëren Het is mogelijk om te kopiëren uit een vorige consultatie. Via de rode bliksem hierboven, kan je kiezen voor ‘–Kopieer van andere consultatie…–‘. Vervolgens kan je ..

Read more

In EyeFile is het mogelijk, om naar wens het consultatieblad extra compact te maken. Een overzicht van een aantal opties hieronder. Vergeet niet EyeFile te herstarten nadat je een aanpassing aan de instellingen hebt gemaakt. Compacte tonometrie Met deze optie zorg je er voor dat de tonometrie velden veel dichter bij elkaar staan, en dat ..

Read more

Via de functie Auto Consult kan je makkelijk een consultatie vooraf invullen met een vaste tekst. Je kan verschillende types consultatie maken, elk met een andere tekst om in te vullen. Je kan de Auto Consult tekst ook taalafhankelijk maken (de ingestelde taal van een patiënt). Dit kan eenvoudig door vóór de tekst NL: of FR: of EN: te zetten.Bijvoorbeeld deze ..

Read more

Er zijn heel wat opties beschikbaar om het consultatiescherm naar wens aan te passen. Een populaire instelling is de optie om 2 kolommen te maken op het consultatieblad. Hierdoor is het mogelijk om het refractieblad altijd zichtbaar te houden aan de rechterzijde. Vanzelfsprekend moet de monitor breed genoeg zijn om deze layout te ondersteuen. Om ..

Read more

Het overzicht van de consultaties verschijnt als u een patiënt opent in EyeFile. Het is mogelijk om de weergave van consultatie overzicht aan te passen (via het ’tandwieltje’, rechtsboven de lijst). Op die manier is het mogelijk om, per login, de weergave aan te passen. Verschillende items kunnen aangevinkt worden om weer te geven voor ..

Read more