Afrekenen van de consultatie

Na het ingeven van prestaties en maken van de getuigschriften in de consultatie, staat het bedrag vast dat aangerekend wordt aan de patiënt. Indien de consultatie geopend is kan vanuit de consultatie afgerekend worden:

Het bedrag op het getuigschrift dat betaald dient te worden door de patiënt, staat in het vakje ‘Onbetaald’. Na het kiezen van een geldige betaalmethode, verspringt het bedrag naar de ‘Betaling’, dit wordt dan zo bijgehouden in de consultatie.

Door te klikken op de tekst bij (1) kan je een extra betaling toevoegen of wijzigen. Dit kan ook via het ‘+’ teken.

Indien je later de betaalmethode wil wijzigen of de consultatie terug als ‘onbetaald’ wil markeren, kies dan het ‘-‘ teken als betaalmethode.

Er kunnen meerdere betaalmethodes ingesteld worden per consultatie. Gesplitste betaalmethodes (bv. cash + bankkaart, of betaling van een voorschot, terugbetaling via de verzekering) kunnen apart ingegeven worden per consultatie.

Als het volledige bedrag van het getuigschrift is betaald, verschijnt de melding –Alles is betaald–. Zo is het duidelijker wanneer een consultatie volledig betaald is, zodat de betalingen niet meer per ongeluk kunnen wijzigen.

Tip: Indien de consultatie reeds afgesloten is, kan je ook sneller afrekenen vanuit de wachtzaal.

Het is tevens mogelijk om een betalingsformulier af te drukken, zodat de patiënt later via overschrijving kan betalen.