Overzicht betalingen

  Fiscaliteit / afrekenen

Er zijn verschillende rapporten mogelijk in verband met de fiscaliteit. Hieronder een overzicht:

Vanop het openingsscherm in EyeFile kan je altijd het overzicht van de betalingen oproepen via knop (1) in de screenshot hieronder. Het is mogelijk om te filteren via verschillende parameters, bovenaan het scherm:
– Periode waarin de betalingen plaatsvonden
– Periode waarin de consultaties plaatsvonden
– Enkel voor bepaalde dokter of locatie
– Enkel openstaande bedragen

Het totaal van de bedragen is zichtbaar in vak (2), dit is bijvoorbeeld handig om de kassa te controleren.
Via het icoontje van het trechtertje, bovenaan elke kolom, kan je bijkomend filteren.

Door een betaling te selecteren, verschijnt onderaan in (3) welke prestatiebriefjes er gekoppeld zijn aan de consultatie bij deze betaling. Via de knop (4) ‘Alle bijhorende prestaties’ kan je de lijst van alle prestatiebriefjes oproepen die bij de getoonde betalingen horen in de bovenste tabel bij (2).

Via het Excel icoontje onderaan, is het mogelijk om de getoonde lijst te exporteren naar Excel.

Overzicht per prestatie / combinatie

Je kan de bijhorende prestaties verder filteren, bijvoorbeeld om enkel het totaal te zien van een bepaalde soort combinatie. Via de knop (1) hieronder, worden alle prestatiebriefjes getoond in de geselecteerde periode. Binnen deze lijst van prestaties kan je verder filteren via de ’trechter’ icoontjes bovenaan elke kolom (2). Je kan dan filteren op naam van een bepaalde combinatie, of prestatiecode. Het totaalbedrag van de getoonde lijst wordt telkens aan de linkerkant berekend.
Via de filter in de kolom ‘Attest Nr.’ kan je eventueel ook filteren op ‘eFact’ of ‘eAttest’ getuigschriften.

Via het Excel icoontje onderaan, is het mogelijk om de getoonde lijst te exporteren naar Excel.

Andere fiscale overzichten

Er is een bijkomend menu beschikbaar met verschillende andere fiscale rapporten. Via het menu bovenaan in EyeFile kan je dit openen via:

Databeheer – Fiscaliteit

Elke item in deze lijst heeft een specifieke functie in verband met de fiscaliteit. We belichten even de voornaamste:

  • Export naar Excel… :
    Deze functie kan ook een overzicht van betalingen naar Excel te exporteren, met de bedragen gegroepeerd per betaalmethode.
  • Zoek nummer overschrijving/factuur… :
    Via deze functie kan je een referentie opzoeken voor een betaling via overschrijving, om zo de openstaande consultatie af te boeken.