Category : Getuigschriften

Bij het maken van een prestatiebriefje (getuigschrift) vanuit de consultatie, is het mogelijk om een extra document af te drukken, met vermelding van het aangerekend bedrag, de aangerekende prestaties, rekeningnummer, referentie voor overschrijving, … EyeFile voorziet enkele standaard sjablonen: Een Ereloon nota, Overschrijving of Factuur kan je eventueel afdrukken bij het opvragen van de prestatiebriefjes ..

Read more

Bepaalde prestaties vallen onder de noemer van niet-therapeutische prestaties (chauffeursonderzoek, pilootonderzoek, bepaalde esthetische behandelingen, …). Hiervoor moet BTW aangerekend worden en deze prestaties worden niet terugbetaald door de mutualiteit. Afhankelijk van het jaarlijks totaal bedrag van deze niet-therapeutische prestaties, kan u een vrijstelling aanvragen bij de overheid en hoeft u geen BTW aan te rekenen. ..

Read more

Bij de papieren werkwijze geef je een attest mee aan de patiënt. Die bezorgt het aan het ziekenfonds, dat instaat voor de terugbetaling. Als alternatief is het mogelijk om het attest digitaal te versturen via de dienst eAttest. De patiënt doet nog altijd een contante betaling, ter plaatse in de praktijk zoals voorheen. Je patiënt ..

Read more

Bij een getuigschrift via derde betaler gebeurt de betaling door verschillende partijen: – De patiënt betaalt enkel het remgeld en de supplementen aan de dokter. – Het ziekenfonds van de patiënt betaalt aan de dokter het resterende bedrag volgens de officiële terugbetalingstarieven. Voor de fiscale registratie in EyeFile moeten we daarom een onderscheid maken tussen ..

Read more

De getuigschriften kan je vanuit EyeFile via een matrixprinter uitprinten op het gekende kettingpapier. Dit is een uitdovend systeem aangezien het Riziv vanaf 2025 de getuigschriften op papier zal beginnen afschaffen. Voor het gebruik van de matrixprinter via EyeFile raden we dit aan: Instellen van het getuigschriftnummer Bij het maken van een getuigschrift kan je ..

Read more