Overzicht van getuigschriften (derde betaler, eFact, eAttest, …)

  Getuigschriften

Via EyeFile zijn er verschillende manieren mogelijk om een getuigschrift aan te maken en te registreren:

Stap 1) Door vooraf een combinatie aan te maken, kan u snel prestatie codes ingeven in een getuigschrift. Per combinatie geeft u het bedrag in dat de patiënt contant dient te betalen aan de praktijk (bankkaart/cash/overschrijving).

Stap 2) EyeFile kan het attest normaal afdrukken via de matrixprinter, of digitaal doorsturen via eAttest (betaald door patiënt) of eFact (derde betaler) (dit vergt een extra abonnement bij Mediris). Voor niet-therapeutische prestaties is het ook mogelijk om een apart betaalbewijs of factuur af te drukken zonder getuigschrift.

Via EyeFile kan je getuigschriften maken volgens dit overzicht:

Digitaal via eAttest De patiënt betaalt het volledige bedrag ter plaatse, maar krijgt automatisch de terugbetaling van officiële prestaties via de mutualiteit.
Eventueel kan vanuit EyeFile een bewijs worden afgedrukt om mee te geven met de patiënt.
Digitaal via eFact (derde betaler)De patiënt betaalt enkel het remgeld + supplement ter plaatse. De dokter krijgt het resterende bedrag van de officiële prestaties rechtstreeks via de mutualiteit.
Eventueel kan vanuit EyeFile een bewijs worden afgedrukt om mee te geven met de patiënt.
Prestaties op factuur (geen getuigschrift)Er is geen terugbetaling aan de patiënt mogelijk (geen Riziv/Inami getuigschrift). De (niet-therapeutische) prestaties worden volledig aangerekend aan de patiënt, eventueel met BTW.
Eventueel kan vanuit EyeFile een document worden afgedrukt om mee te geven met de patiënt.
Getuigschrift via matrixprinterDe prestatiebriefjes worden afgeprint vanuit EyeFile. De nummering en bedragen worden automatisch opgeslaan in de consultatie. Het is mogelijk om getuigschriften op te splitsen, bvb. een deel van de prestaties af te drukken en andere digitaal door te sturen (via eFact, eAttest).
Getuigschrift manueel op papierJe kan het nummer / bedrag van het prestatiebriefje opslaan in de consultatie in EyeFile.
De verschillende opties om een getuigschrift te registreren in EyeFile

Om digitale getuigschriften te gebruiken in uw praktijk denk je best op voorhand als eens na over de manier waarop je dit wil toepassen, bijvoorbeeld:

 • Voor alle patiënten via eAttest het getuigschrift maken
 • Voor alle patiënten via eFact het getuigschrift maken
 • Meestal via eAttest en soms eens via eFact het getuigschrift maken

Soorten prestaties en afdrukvormen

Volgens de huidige Belgische wetgeving is er een onderscheid tussen deze 2 categorieën van prestaties:

Therapeutische prestaties :

 • Altijd zonder BTW.
 • Officiële prestatiecodes kunnen terugbetaald worden via de mutualiteit (Belgische verzekerden).

Niet-therapeutische prestaties :

 • BTW plichtig.
 • Uw onderneming is mogelijk vrijgesteld van BTW (BTW vrijstellingsregeling kleine ondernemingen).
 • Nooit terugbetaald via de mutualiteit.

Het totaal bedrag van de niet-therapeutische prestaties moet beschikbaar zijn voor de boekhouding. Daarom is het aangeraden om niet-therapeutische prestaties correct aan te duiden op het prestatiebriefje.

Voor verschillende types van raadplegingen voorziet EyeFile volgende manieren om de prestaties af te rekenen:

Normale raadpleging / ingreep (therapeutische doeleinden)-Digitaal getuigschrift mogelijk (eAttest / eFact) na inlezen van de eID in EyeFile.
-Getuigschrift via matrixprinter / op papier
Werkongeval / facturatie via verzekeringEventueel op factuur indien niet terugbetaald via de mutualiteit van de patiënt en gericht aan een ander bedrijf. (verzekering, werkgever, …)
Chauffeursattest / pilootattest / esthetische ingrepen / … (niet-therapeutische doeleinden)Niet terugbetaald via de mutualiteit.
Aanduiden ‘niet-therapeutische prestaties‘.
Afrekenen via een apart bewijsstuk voor de patiënt (ereloonnota, factuur of eigen template)
Buitenlandse patiënt / geen gekende Belgische mutualiteit / geen eID Digitaal getuigschrift of derde betaler is onmogelijk.
Afrekenen via een apart bewijsstuk voor de patiënt (ereloonnota, factuur of eigen template)

eFact en eAttest

Het verschil tussen de derdebetalersregeling (eFact) en de contante betaling (eAttest) in het elektronische circuit, is zoals het verschil tussen de derdebetalersregeling en de contante betaling in het papieren circuit. 

Contante betaling (eAttest)
De patiënt betaalt jou het volledige bedrag (honorarium, remgeld en supplementen).
Bij de elektronische werkwijze verstuur je het attest via je softwarepakket rechtstreeks naar het ziekenfonds van de patiënt. De patiënt ontvangt dan automatisch de terugbetaling op zijn rekening, maar moet wel eerst betalen aan de dokter.
Bij de papieren werkwijze geef je een attest mee aan de patiënt. Die bezorgt het aan het ziekenfonds, dat instaat voor de terugbetaling aan de patiënt.

MediPortal eAttest

Derdebetalersregeling (eFact)
De patiënt betaalt jou enkel het remgeld en de supplementen.
Het resterende bedrag van de terugbetaling door de ziekteverzekering krijgt de dokter rechtstreeks van het ziekenfonds van de patiënt.

MediPortal eFact

Deze diensten vereisen extra betalende abonnementen (afhankelijk of eFact en/of eAttest gebruikt wordt, en voor hoeveel artsen). Hiervoor kan je best contact opnemen met MediPortal zelf. (https://www.mediportal.be/nl/contact/).

De tarieven van de prestaties

De tarieven voor de aangerekende prestaties worden als volgt getoond in EyeFile:

(1) De totale inkomsten: een deel zelf af te rekenen met de patiënt, en een deel ontvangen via derde-betaler (indien van toepassing).

(2) De tarieven van de toegepaste prestatiecodes, opgedeeld volgens officieel tarief, supplement en niet-vergoedbare prestaties.

(3) Het officiële remgeld en bedrag dat de patiënt eventueel terug zal krijgen van de mutualiteit.

Het bedrag dat je zelf met de patiënt afrekent, kan je invullen bij (4).
Dit bedrag kan je manueel aanpassen, of vast opslaan in EyeFile samen met de combinatie.

De officiële tarieven worden automatisch bijgewerkt, zoals gepubliceerd door het Riziv.

Het juiste bedrag van de terugbetaling via de ziekteverzekering en het verplichte remgeld is afhankelijk van het sociaal statuut van de patiënt (recht op verhoogde terugbetaling of niet). Wanneer de patiënt recht heeft op verhoogde tegemoetkoming, wordt dit duidelijk weergegeven, samen met de juiste officiële tarieven in dit geval.

Duplicaat via de matrixprinter

De bestaande getuigschriften kan je vinden in een consultatie via de knop ‘Prestaties’ aan de linkerkant.

Een duplicaat van een eerder getuigschrift kan je maken door met de rechtermuisknop op een bestaand prestatiebriefje te klikken.

Via dit menu kan je ook een getuigschrift schrappen of het nummer achteraf wijzigen.

Lijsten tonen van prestatiebriefjes

In een geopend patiëntdossier kan je alle prestatiebriefjes van deze persoon oplijsten via het menu bovenaan in EyeFile:

 • Patiënt / Toon prestatiebriefjes

Een overzicht van alle gemaakte getuigschriften kan je oproepen via het betalingsoverzicht, of via deze weg:

 • Databeheer / Fiscaliteit / Toon lijst prestatiebriefjes
 • Databeheer / Fiscaliteit / Toon geschrapte briefjes

Bijkomende info: