Derde betaler (eFact)

  Getuigschriften

Bij een getuigschrift via derde betaler gebeurt de betaling door verschillende partijen:
– De patiënt betaalt enkel het remgeld en de supplementen aan de dokter.
– Het ziekenfonds van de patiënt betaalt aan de dokter het resterende bedrag volgens de officiële terugbetalingstarieven.

Voor de fiscale registratie in EyeFile moeten we daarom een onderscheid maken tussen volgende bedragen:

  1. Voor een derde betaler attest kan er remgeld + eventuele supplementen aangerekend worden. Dit deel zijn contante betalingen (cash/bankkaart/overschrijving) en worden afgerekend met de patiënt zelf. Dit bedrag wordt dan verder afgerekend via EyeFile en komt in het kasdagboek met de gebruikte betaalmethode.
  2. De derde-betaler bedragen die de mutualiteit terugbetaalt, worden apart bijgehouden (bv. via tariferingsbureau of andere externe software). EyeFile kan bvb. integreren met de dienst eFact van de firma MediPortal om digitaal de derde betaler facturen door te sturen naar de mutualiteiten en apart deze derde betaler rekening bij te houden. Het is ook mogelijk om in EyeFile de voorgestelde derde betaler bedragen bij te houden (zie knop(3) hieronder).

Bij een eFact abonnement (via MediPortal) kan je aanvinken om derde betaler prestaties automatisch digitaal door te sturen (Via het tandwieltje rechtsboven in het prestatiebriefje in EyeFile ):

Vink (1) aan: Enkel eFact gebruiken voor prestaties gemarkeerd met een *

Vink (2) aan: Altijd eFact gebruiken, standaard voor alle combinaties. In dit geval enkel het supplement + remgeld ingeven als tarief voor de combinaties. Het terugbetaalde officieel bedrag wordt automatisch toegevoegd.

Vink (3) aan: De geschatte bedragen die rechtstreeks door de mutualiteit worden betaald, ook bijhouden in EyeFile.

Indien knop (3) hierboven staat aangevinkt, wordt het derde betaler bedrag bijgehouden via een aparte betaalmethode. Deze bedragen zijn dan ook zichtbaar in het fiscaal overzicht in EyeFile.

Let op: Alle remgeld, supplementen en niet-vergoedbare prestaties moeten wel contant afgerekend worden met de patiënt.

Het voorgestelde derde betaler bedrag in EyeFile is afhankelijk van het sociaal statuut van de patiënt (recht op verhoogde tegemoetkoming) en de regels rond de nomenclatuur. De effectieve betaling kan gewijzigd worden na controle door de mutualiteit. Het ingevulde bedrag ‘derde betaler’ in EyeFile biedt daarom geen 100% zekerheid dat het effectief gestort zal worden. Bij weigering of correctie door de mutualiteit moet het bedrag manueel aangepast worden in de consultatie.

Het is mogelijk om het sociaal statuut en de terugbetalingstarieven van toepassing voor deze patiënt automatisch op te zoeken in EyeFile.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een derde betaler attest in te geven in EyeFile:

Prestaties aanrekenen via derde betaler

Men kan een bestaande combinatie direct volledig via derde betaler aanrekenen. Hou in dit geval wel rekening met het ingevulde bedrag op het getuigschrift. Vul enkel het bedrag in dat de patiënt zelf nog moet betalen (remgeld + supplementen).

Er zijn verschillende opties om verschillende codes tegelijk via derde betaler aan te rekenen. Als je alle attesten, voor alle patiënten, via derde-betaler wil afrekenen:

Indien knop(2) hierboven staat aangevinkt, gaan alle officiële codes altijd via derde betaler. Onderaan is dit zichtbaar met de melding ‘Maak attest (eFact)’.

Als je per patiënt zelf wil kiezen welke prestaties via derde-betaler gaan, kan je onderstaande methodes gebruiken:

Je kan een * plaatsen achter alle codes
(en dan de combinatie eventueel zo opslaan).

Indien knop(1) hierboven aangevinkt staat, kan je een bestaande combinatie snel omzetten naar een eFact attest. Het bedrag wordt dan automatisch ingevuld met het remgeld + supplement van de geselecteerde combinatie, en de codes worden voorzien van een *

Het is mogelijk om bepaalde codes tweemaal toe te voegen (voor links/rechts), maar dan moet je zelf manueel aanduiden op het digitaal attest.

Recht op verhoogde terugbetaling / voorkeurregeling

Indien de verzekerbaarheid van de patiënt gekend is (kan opgezocht worden via EyeFile), wordt eventueel de voorkeurregeling voorgesteld (patiënt heeft recht op verhoogde terugbetaling). In dit geval moet je minder remgeld aanrekenen aan de patiënt en betaalt de mutualiteit een hoger bedrag terug. Je kan in EyeFile klikken op het bedrag van het (verlaagde) remgeld om enkel dit aan te rekenen.

Enkel officiële prestatiecodes kunnen digitaal via eFact verstuurd worden (enkel nomenclatuur erkend door het Riziv).
Voor andere niet-vergoedbare prestaties moet eerst een ‘extra prestatie‘ aangemaakt worden in EyeFile. Deze eigen gemaakte prestaties moet je zelf afrekenen met de patiënt (samen met het remgeld en andere supplementen).

Volgens de regels van het Riziv moet hiervoor ook een bewijsstuk afgedrukt worden.

Met knop (2) aangevinkt (altijd eFact gebruiken), is het soms nodig om het derde betaler attest om te vormen naar een factuur. De mutualiteit doet namelijk geen terugbetaling in bepaalde gevallen (werkongeval, buitenlandse/niet-verzekerde patiënt, niet-therapeutische prestaties).

Dit kan met de knop ‘Niet via derde betaler?

Gesplitst attest: Prestatie codes apart selecteren om via derde betaler aan te rekenen

Het is mogelijk om een gedeelte van de consulatie via derde betaler te attesteren, en een combinatie automatisch op te splitsen in twee attesten. We raden dit echter niet aan omwille van de extra complexiteit om te voldoen aan de verplichtingen van het Riziv inzake registratie remgeld en informeren van de patiënt. Ook zal het Riziv vanaf 2025 de getuigschriften op papier beginnen afschaffen.

Gelieve op volgende zaken te letten bij het toepassen van deze soort attestering:

  • Het bedrag dat de patiënt moet betalen mag niet het terugbetaalde derde-betaler tarief bevatten.
  • Het bedrag dat de patiënt moet betalen moet ook het remgeld bevatten van de derde-betaler prestaties, indien van toepassing.
  • Als de derde-betaler codes ook remgeld hebben, en facturering gebeurt via eFact, dan moet dit deel remgeld op het eFact attest vermeld staan.
  • De patiënt moet geïnformeerd worden over de toepassing van de derde-betaler regeling naast het uitreiken van een ‘gewoon’ Riziv attest. Dit kan via een ‘uitgebreid bewijsstuk‘ in EyeFile.

Aan de linkerkant zie je het overzicht van de aangerekende tarieven. Bij (5) staat het totaal vermeld van de bedragen via derde-betaler en het eigen bedrag van de patiënt.

(1) Kies de combinatie met de prestatiecodes.

(2) Aanduiden welke codes op een apart derde betaler attest moeten, via een *
De prestatiecodes die eindigen met een * worden automatisch via derde betaler aangerekend, en komen op een tweede getuigschrift. Het bedrag op het derde betaler attest is mee afhankelijk van het remgeld voor de prestatiecodes via derde betaler.

Geef het bedrag in, van het gedeelte van de combinatie dat contant betaald wordt door de patiënt. Dit is inclusief remgeld en supplementen.
Bij regelmatig gebruik van van een (gedeeltelijk) derde-betaler attest, raden we aan om de combinatie op te slaan met dit aangepast bedrag, en met de prestatiecodes voor derde-betaler, voorzien van een *

(3) Via de knop ‘Maak attest’ worden de 2 attesten aangemaakt

(4) Via de knop ‘eAttest / eFact’ worden de derde betaler prestaties online naar eFact gestuurd, en de andere prestaties online naar eAttest (Hiervoor is een apart abonnement via MediPortal nodig).

(5) Controleer de aangerekende bedragen en supplementen.

De prestatiecodes, via derde betaler aangerekend, bevatten mogelijk een deel remgeld. Dit deel van het remgeld wordt bijgehouden bij het derde betaler attest in EyeFile. De juiste registratie van het remgeld op een derde betaler attest is nodig voor een juiste berekening bij het Riziv van de maximumfactuur voor de patiënt.

Bijkomende info: