Niet-therapeutische prestaties (BTW-plichtig)

  Getuigschriften

Bepaalde prestaties vallen onder de noemer van niet-therapeutische prestaties (chauffeursonderzoek, pilootonderzoek, bepaalde esthetische behandelingen, …). Hiervoor moet BTW aangerekend worden en deze prestaties worden niet terugbetaald door de mutualiteit. Afhankelijk van het jaarlijks totaal bedrag van deze niet-therapeutische prestaties, kan u een vrijstelling aanvragen bij de overheid en hoeft u geen BTW aan te rekenen. Contacteer hiervoor uw boekhouder.

Het is wel verplicht om niet-therapeutische prestaties als dusdanig te registreren en bij te houden. In EyeFile kan u dit aanduiden bij het maken van een prestatiebriefje:

Vink aan dat de prestaties niet-therapeutisch zijn. (Chauffeurs/piloot attest, esthetische ingrepen, …)

(1) Selecteer een combinatie zodat de prestatie codes verschijnen op het attest.
In het voorbeeld is er een speciale, niet-vergoedbare code, aangemaakt voor een onderzoek voor een chauffeursattest.

Niet-vergoedbare prestaties (zonder Riziv/Inami code), zoals ‘CHAUFFEUR’ in dit voorbeeld, kunnen apart aangemaakt worden op deze manier.

(2) Niet-therapeutische prestaties moeten aangeduid worden op deze manier. Als dit aangevinkt staat, houdt EyeFile dit attest bij als ‘niet-therapeutisch’.

(3) Standaard wordt er niets afgedrukt. Voor niet-therapeutische prestaties kan geen officieel getuigschrift gemaakt worden met de matrixprinter of via eAttest / eFact. Deze prestaties worden niet terugbetaald.
U kan kiezen om automatisch een ander document mee af drukken als betaalbewijs of factuur.

(4) Via deze knop wordt het attest opgeslaan.

Alle instellingen in vak (1) (2) of (3) worden bijgehouden als u de combinatie opslaat via het ‘diskette icoontje’. Op die manier kan u gemakkelijk niet-therapeutische combinaties opslaan en opnieuw selecteren.

Niet-therapeutische prestaties voor een organisatie (zonder BTW vrijstelling)

Organisaties zonder BTW vrijstelling (21% BTW aanrekenen)

Standaard wordt er geen BTW aangerekend in EyeFile. Om automatisch BTW toe te voegen aan niet-therapeutische prestaties, dient u dit in te stellen bij uw gebruikersinstellingen.
Deze BTW parameters moeten apart aangepast worden bij elke gebruiker of login, waar toepasselijk.

Een attest met niet-therapeutische prestaties ziet er dan licht anders uit:

Het vinkje voor ‘niet-therapeutische prestaties’ moet aan staan.

(1) Er wordt automatisch 21% BTW bijgeteld

(2) Wanneer er een extra document mee wordt afgedrukt, komt het bedrag met/zonder BTW erop.

Fiscaal overzicht voor niet-therapeutische prestaties

Via het overzicht van de betalingen kan je de BTW-plichtige prestatiebriefjes op deze manier filteren:

In veld (1) kan je de juiste periode en dokter kiezen

Klik op knop (2) om alle prestatiebriefjes op te vragen voor de gevonden betalingen.

In de tabel onderaan staan alle prestatiebriefjes. Hierin kan je filteren door bovenaan de kolom op trechtertje te klikken (3).

Alle niet-therapeutische prestatiebriefjes hebben waarde 0 of 21 in de kolom BTW(%), afhankelijk of de BTW vrijstelling staat ingesteld of niet. Eventueel kan je ook filteren op de naam van de combinatie, in de kolom ‘Combinatie’.

Je kan ook het overzicht van alle niet-therapeutische prestaties opvragen op deze manier:

Via de menubalk bovenaan in EyeFile:

Databeheer – Fiscaliteit –


Toon overzicht per maand (niet-therapeutisch)

Toon lijst facturen (niet-therapeutisch)