Afrekenen via overschrijving

  Fiscaliteit / afrekenen

Wanneer één of meerdere prestatiebriefjes aangemaakt zijn in een consultatie, is het mogelijk om het openstaande bedrag op een betalingsformulier af te drukken. Zo kan de patiënt later het openstaande bedrag via overschrijving betalen.

Vanuit een openstaande consultatie:

(1) Via de knop ‘Prestaties’ zie je welke getuigschriften reeds gemaakt zijn voor deze consultatie.

(2) In het overzicht verschijnt er een gestructureerde referentie, nadat een overschrijving is afgedrukt.

(3) Via deze knoppen kan je kiezen om een betaalformulier af te drukken. Dit zijn de mogelijkheden:

Overschrijving (aan patiënt): Het bedrag van de prestaties wordt vermeld op het blad, samen met een referentie die de patiënt moet invullen bij de overschrijving. De naam van de patiënt wordt ingevuld op het formulier.

Overschrijving (aan verzekeraar/werkgever): Het bedrag van de prestaties wordt vermeld op het blad, samen met een referentie die de men moet invullen bij de overschrijving. De naam van de werkgever/verzekeraar wordt ingevuld als geadresseerde op het formulier (wordt gebruikt bij bv. een werkongeval).

Ereloon nota: Er wordt geen referentie ingevuld op het formulier. Enkel het te betalen bedrag, gericht aan de patiënt. Dit is een formulier dat bv. als betaalbewijs kan dienen.

Je kan ook een betaalformulier afdrukken als je rechtstreeks afrekent vanuit de wachtzaal.

Een bedrag meteen afboeken bij overschrijving

Bij het afprinten van een overschrijving kan je ervoor kiezen om het bedrag meteen als ‘betaald’ af te boeken of niet. Bij ingeven van een betaling kan je dit instellen via knopje (2).

Als dit aangevinkt staat, dan springt het bedrag op ‘betaald’ bij het printen van een overschrijving.

Je kan dit uitvinken als je dit niet wenst.

Als je op de betaling in de consultatie klikt (1) kan je de betaling eventueel verwijderen, dan wordt het terug een openstaand bedrag.

Opzoeken van onbetaalde consultaties of referentienummers

Bij het controleren van de rekeninguitreksels kan je een later een betaling via overschrijving afboeken in EyeFile. Om een specifiek referentienummer op te zoeken van een overschrijving of factuur, kan je dit gebruiken: Databeheer -> Fiscaliteit -> Zoek nummer overschrijving/factuur…

Via de rechtermuisknop krijg je bijkomende opties om bv. de consultatie af te boeken, te openen, of de overschrijving opnieuw af te drukken.

Via de rechtermuisknop kan je een bepaalde consultatie afboeken via ‘Betaling instellen…‘.

Eventueel is het mogelijk om een aanmaningsbrief af te drukken via de rechtermuisknop en ‘Aanmaning‘.

Je kan openstaande consultaties later afboeken in EyeFile, bv. eens de overschrijving gebeurd is. De lijst van onbetaalde consultaties zoek je zo op, via het menu bovenaan in Eyefile:

Databeheer -> Fiscaliteit -> Toon onbetaalde consultaties

Er verschijnt een lijst met alle onbetaalde consultaties, je kan eventueel ook zo een bepaalde referentie opzoeken of sorteren door op de kolommen bovenaan te klikken.

Je kan per patiënt een overzicht zien van alle openstaande consultaties. Eerst moet het dossier van deze patiënt open staan, dan via dit menu bovenaan in EyeFile:
Via de rechtermuisknop kan je dit overzicht eventueel op een overschrijving afdrukken.

Patient -> Betaaloverzicht patiënt

Om een overzicht te hebben van alle prestatiebriefjes, kan je via dit menu gebruiken bovenaan in EyeFile:

Databeheer -> Fiscaliteit -> Toon lijst prestatiebriefjes

Hier kan je ook zoeken of sorteren op referentienummer, door te klikken op de kolom ‘Referentie’, of het knopje van de trechter ernaast.

Gestructureerde referentie

Er wordt automatisch een unieke referentie aangemaakt bij het afdrukken van een overschrijvingsformulier. Deze gestructureerde referentie is gemaakt volgens de algemene standaard in de banksector, zodat de patiënt deze referentie makkelijk kan ingeven bij het maken van de overschrijving (er is een automatisch controle om typefouten te voorkomen bij ingeven van het nummer).

De datum of maand wanneer de overschrijving gemaakt is, kan je afleiden uit het referentienummer zelf.

Structuur van de referentie:

+++YYM/MDDx/xxx##+++

YY: jaartal
MM: maand
DD: dag waarop de overschrijving aangemaakt is in EyeFile
xxxx: volgnummer van die dag
##: controlegetal (automatisch berekend)

In sommige gevallen kan de referentie ook bestaan uit het dossiernummer van de patiënt in EyeFile, voorafgegaan door nullen en gevolgd door het controlegetal.