Een extern contact toevoegen

Bij het aanmaken van brieven of berichten, moet de geadresseerde persoon van de brief goed ingesteld staat in EyeFile. Zeker voor eHealthBox berichten / elektronische brieven, is het belangrijk dat het Riziv nummer van de contactpersoon goed staat ingevuld.

Het overzicht van alle huisartsen en andere externe contacten, kan je hier terugvinden:

Databeheer -> Toon externe contacten

In de getoonde lijst kan je bestaande contacten wijzigen of nieuwe toevoegen.

Toevoegen van een contactpersoon of huisarts

De algemene procedure voor het toevoegen van een contactpersoon is als volgt:

  1. Vul ‘Naam’ en indien mogelijk ‘Voornaam’ in, en druk op de knop (1). Er verschijnt een lijst van gevonden dokters.

    Bij het selecteren van een gevonden dokter in de lijst, worden de gegevens automatisch ingevuld. Je kan altijd manueel wijzigen.

  2. Indien de contactpersoon een dokter in een ziekenhuis is, kan je knop (2) aanklikken. Er verschijnt een lijst om het betreffende ziekenhuis in op te zoeken.

  3. Ander contactpersonen zoals bv. werkgevers of verzekeringsinstellingen kan je ook ingeven. Bij (3) is het mogelijk om het KBO en polisnummer in te geven, zodat dit wordt afgedrukt op bepaalde brieven, zoals een factuur of overschrijving.

Het is belangrijk dat het Riziv nummer goed ingevuld is. Voor een ziekenhuis arts, is dit een samengesteld nummer met een ‘punt’ ertussen. Voor andere dokters is dit het normale Riziv nummer.

Eventueel kan je met de knop ‘HPage‘ het Riziv nummer opzoeken en controleren of de arts in kwestie eHealthBox berichten kan ontvangen.

Gelieve ons te contacteren indien een bepaald ziekenhuis niet gevonden wordt via de knop (2).

Een huisarts/specialist/verwijzer toekennen aan een patiënt

Vanuit de fiche met de persoonlijke gegevens van de patiënt kan je ook de huisarts, verwijzer of specialist koppelen aan deze persoon.
Bv. via het veld ‘Huisarts’ kan je met de ‘Zoek’ knop een arts opzoeken in de lijst van de externe contacten:

  • via het venster bij (1) kan je zoeken op een gedeelte van de naam
  • via de knop (2) kan je een gevonden arts eventueel bijwerken