Prestatiecodes per oog / half tarief

  -- Laatste updates --, Getuigschriften

Bij digitale getuigschriften via eFact / eAttest moeten sommige prestatiecodes soms op een aangepaste manier worden ingegeven. Dit om te voldoen aan de nomenclatuurregels. Bij sommige prestaties moet het oog worden toegevoegd (od/os) of moeten aan half tarief gefactureerd worden.

Prestatiecodes per oog (links / rechts)

Het is mogelijk om een prestatiecode tweemaal op het digitaal getuigschrift te plaatsen, maar je moet dan zelf aanduiden of deze code voor het linker of rechter oog is.

Je kan ne de prestatiecode op het prestatiebriefje in EyeFile een suffix plaatsen. De woorden 'rechts, OD, rechteroog, droit' en 'links, OS, linkeroog, gauche' na de prestatiecode in EyeFile worden automatisch herkend op een digitaal attest.

Bij het overzicht van het digitaal getuigschrift in MediPortal kan je controleren voor welk oog een prestatiecode geldt. Dit kan je ook zelf invullen bij ‘behandeld lid’:

Prestatiecodes aan half tarief

Volgens de nomenclatuurregels moeten sommige prestaties aan half tarief aangerekend worden (Artikel 15). Voor deze prestatiecodes is in EyeFile het suffix ‘(50%)‘ nodig achter de code op het prestatiebriefje. EyeFile neemt dan de helft van de officiële bedragen voor de berekening van de tarieven voor deze code.

Opgelet: Bij het doorsturen naar eAttest / eFact wordt deze 50% niet meegestuurd. Je moet dit zelf altijd eerst nog aanduiden bij de codes in MediPortal.