Geïnformeerde toestemming (Patient Consent)

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die een patiënt aan zorgverleners geeft om gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen.

De patiënt kan de toestemming registreren via het platform van MijnGezondheid.

De patiënt kan ten allen tijde de toestemming ook intrekken, of bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot uw gegevens. Zelfs als de toestemming geregistreerd is, kan de patiënt de zorgverlener in kwestie vragen om bepaalde informatie niet te delen.

Deze gergistreerde toestemming is nodig om een therapeutische relatie te registreren en om CoZo te gebruiken voor deze patiënt (raadplegen en exporteren). In de meeste gevallen is deze toestemming reeds geregistreerd via de huisarts of ziekenhuis. Indien er geen toestemming is van de patiënt komt er een foutmelding in verband met ‘no active national informed consent’.
Je kan via EyeFile als zorgverlener de toestemming registreren in plaats van de patiënt. Mits je de patiënt hiervan correct informeert.

In de consultatie kan je links onderaan via deze knop de Patient Consent controleren en eventueel registreren indien nodig. De registratie van deze toestemming wordt bijgehouden door eHealth.

Via het platform van MijnGezondheid kan elke patiënt zelf de toestemming beheren voor toegang tot zijn/haar medische gegevens. Indien er geen toestemming is van de patiënt komt er een foutmelding in verband met ‘no active national informed consent’.

Meer info: