Intravitreale injecties

  -- Laatste updates --, Consultatie

Voor het bijhouden van intravitreale injecties zijn volgende tools beschikbaar:

  • Bijhouden van de historiek van de injecties, product en aantal injecties in een behandelingsperiode.

Historiek injecties

Algemene info over de (injectie) voorgeschiedenis van de patiënt kan altijd bijgehouden worden via de antecedent velden. Er is ook een specifiek tabblad om de de historiek van injecties in bij te houden. Dit tabblad kan je eventueel altijd zichtbaar maken in de consultatie. Per consultatiedatum kan je één injectie ingeven (OD en/of OS). De invulprocedure is als volgt:

(1) De diagnose en het product ingeven. Het vinkje moet aan staan om de injectie ook te tonen in de historiek!

(2) Eventueel kan je verdere opmerkingen noteren.

(3) Via de knopjes hier kan je de injectie info uit een vorige consultatie snel kopiëren en de velden op die manier laten invullen.

(4) De historiek van de eerder (aangevinkte) injecties is hier zichtbaar. Na het ingeven van een nieuwe injectie kan je eventueel klikken op de knop ‘Herbereken historiek’.

(5) Om alle injecties op tellen in een bepaalde periode van behandeling kan dit ingevuld worden. Je kan de periode ingeven en aanvinken dat deze als behandelperiode mag opgeslaan worden. In de volgende consultaties zal deze periode worden overgenomen(het is niet nodig om dit telkens opnieuw in te geven in een volgende consultatie).
Opgelet: er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende producten bij het optellen van de injecties.

(6) Deze knop zoekt de lopende attesten via eHealth.

Injecties zonder historiek

Vanaf versie 2024.06.21 van EyeFile is het ook mogelijk om injecties toe te voegen zonder historiek. Dit is handig wanneer je wil starten met het gebruik van de IVI module in EyeFile voor patiënten die reeds injecties hebben gekregen. Op dez manier blijven de telling kloppen.

Om aan te geven dat een patiënt reeds injecties heeft gekregen, kan je het aantal invullen bij “Injecties niet in historiek” (1). Dit kan je doen bij de start van een behandeling.