Verzekerbaarheid opzoeken (Recht op voorkeurregeling of verhoogde tegemoetkoming)

  Getuigschriften

Het is mogelijk om online (via MyCareNet) de verzekerbaarheid van de patiënt op te zoeken. Dit is mogelijk indien het rijksregisternummer gekend is (bvb. na inlezen van de eID). Het eHealth certificaat van de dokter moet ook goed ingesteld zijn in EyeFile.

Er kan dan opgezocht worden bij welke mutualiteit de patiënt is ingeschreven en onder welk sociaal statuut. Deze gegevens zijn belangrijk om het juiste terugbetalingstarief te weten.

Bij het openen van de patiënt gegevens zijn volgende gegevens zichtbaar:

  • Via knop (1) of (2) kan je de gegevens opvragen
  • Bij knop (3) verschijnt de houder van het GMD van de patiënt. Indien gewenst kan deze als huisarts ingesteld worden voor de patiënt. (Er wordt aangeraden om mondeling te verifiëren of de huisarts klopt).
  • Met knop (4) kan ingesteld worden om automatisch de verzkerbaarheid op te zoeken bij het inlezen van de eID kaart.
De verzekerbaarheid opzoeken in EyeFile

De gegevens van de mutualiteit terugvinden

Als de mutualiteitsgegevens gekend zijn, kan je deze hier terugvinden:

(1) in het info vakje van de patiënt staan de nummers van het sociaal statuut, zoals deze ook op het klevertje van de mutualiteit staan. Indien dit nummer eindigt op ‘1’ heeft de patiënt recht op het verhoogd terugbetalingstarief.

(2) Bij het aanmaken van een getuigschrift, staat bovenaan het voorgestelde terugbetalingstarief. Indien nodig kan je hierop klikken om de mutualiteitsgegevens te verversen (indien de eID van de patiënt ingelezen is in het dossier).

Recht op voorkeurregeling of verhoogde tegemoetkoming

Als een patiënt recht heeft op verhoogde tegemoetkoming is de verdeling tussen remgeld en officieel tarief anders. De aangerekende supplementen moeten dan aangepast worden, zeker in geval van derde betaler:

-Als je alle attesten via eFact maakt, wordt het supplement automatisch aangepast bij verhoogde tegemoetkoming. Er komt dan een melding.
-Als je een attest omzet naar een derde betaler attest via eFact (de knop: ‘Via derde betaler?’) , wordt het supplement automatisch aangepast bij verhoogde tegemoetkoming. Er komt dan een melding.
-Je kan klikken op het bedrag van het remgeld (1) om enkel het remgeld aan te rekenen (aangeraden door het Riziv).
-Je kan een bedrag kiezen met het pijltje naast het bedrag patiënt (2) om uit te komen op hetzelfde supplement, of manueel een ander bedrag intypen.
-Een aparte combinatie opslaan in EyeFile met een nieuw (lager) tarief voor verhoogde tegemoetkoming.

Het voorbeeld hieronder geeft aan hoe de bedragen kunnen verschillen in geval van verhoogde tegemoetkoming of niet. Het totaalbedrag is hetzelfde maar de verdeling tussen bedrag patiënt / derde-betaler is anders. De patiënt met verhoogde tegemoetkoming moet zelf minder betalen, maar de dokter krijgt een hoger derde-betaler bedrag terugbetaald van de mutualiteit.

Uitleg tarieven verhoogde tegemoetkoming + derde betaler