Het eHealth certificaat

  Andere

Het eHealth-certificaat is het equivalent voor de elektronische identiteitskaart van uw computer. Het betreft een digitaal paspoort om de geldigheid van uw informaticasysteem te authentiseren bij de verschillende eHealth diensten, zoals de verzekerbaarheid of het elektronische voorschrift (Recip-e). Dit certificaat is strikt persoonlijk en moet door de dokter zelf aangevraagd worden via een elektronisch formulier en de identiteitskaart van de dokter.

De procedure voor het verkrijgen van een certificaat kan tot enkele dagen in beslag nemen. De geldigheidsperiode van de eHealth-certificaten bedraagt 3 jaar. Dus om de drie jaar is het nodig uw certificaat te vernieuwen en opnieuw in EyeFile toe te voegen.

Het is mogelijk dat u reeds een certificaat gebruikt in andere toepassingen (Hector / MediRing / ziekenhuis ). In dat geval kan u het certificaatbestand (*.p12) kopiëren en samen met uw paswoord meteen in EyeFile ingeven (zie verder).

Dit heeft u nodig om een certificaat aan te vragen:

  1. Een kaartlezer en eID (met pincode) van de dokter
  2. Een recente Java installatie
  3. Download de eHealth applicatie om het certificaat aan te vragen / vernieuwen

Een eHealth certificaat aanvragen / vernieuwen

Start de eHealth applicatie, tot u het onderstaande scherm ziet. Het is belangrijk dat alle nodige stappen uitgevoerd worden. Het zal ook nodig zijn om de eID en pincode in te geven tijdens de aanvraag. Je ontvangt normaal ook een email van eHealth wanneer het nieuwe certificaat beschikbaar is.

Om een bestaand certificaat te vernieuwen (stap 1-2-3):

Let op: als uw huidig certificaat niet meer actief en reeds vervallen is, kan je het niet meer vernieuwen. Dan moet je de stappen volgen om een nieuw certificaat aan te vragen.

Je bestaande certificaat en paswoord kan je eventueel terugvinden in EyeFile (zie verder).
Volg stap 1-2-3 in de juiste volgorde, de instructies verschijnen op het scherm.

Om een nieuw certificaat aan te vragen (stap (4)-5-6):

Met stap 4 moet een reeds bestaand certificaat ingetrokken worden (bijvoorbeeld indien het paswoord vergeten is, of het bestand is verloren)

Voer stap 5 en 6 uit om een nieuw certificaat aan te vragen, de instructies verschijnen op het scherm.

Het nieuwe certificaat (na nieuwe aanvraag) (.p12 bestand) kan je vinden via Windows Verkenner in de folder %USERPROFILE%\ehealth\keystore\

Je nieuwe certificaat en paswoord kan je nu ingeven in EyeFile (zie verder).
Denk eraan dat andere mogelijke eHealth toepassingen dit nieuwe certificaat ook gaan moeten gebruiken (Mediris eFact , eAttest/ Hector / MediRing / ziekenhuis).

Een eHealth certificaat ingeven of terugvinden in EyeFile

In EyeFile kan je via de balk bovenaan je certificaat als volgt bereiken:

Databeheer –> Gebruikers –> Bewerk een gebruiker –> kies uw naam –> ga bovenaan naar het tabblad ‘eHealth’

Het *.p12 bestand kan je hier ingeven: drukken op knop (1)
(of een ingegeven certificaat downloaden via knop (3) ).

Je eHealth wachtwoord kan je ingeven of bekijken (2).

Met de ‘eHealth Test’ knop (4) kan je controleren of alles werkt.

Meer informatie: eHealth certificaten