Attesten voor terugbetaling (CIVARS / Hoofdstuk IV)

  Consultatie, Medicatie voorschrift

Bepaalde medicijnen worden enkel terugbetaald aan de patiënt, indien de dokter hiervoor speciale toelating geeft. Deze geneesmiddelen worden benoemd als medicatie uit ‘Hoofdstuk IV’ (Typische voorbeelden zijn Lumigan of Monoprost). Voor deze geneesmiddelen moet de arts een akkoord aanmaken, geldig voor een bepaalde periode of hoeveelheid. Volgens dit akkoord krijgt de patiënt het geneesmiddel terugbetaald, indien goedgekeurd door de mutualiteit.

Hiervoor dient een extra attest aangemaakt te worden door de dokter. Vroeger werd dit attest afgedrukt op papier, tegenwoordig kan dit ook online.

Hieronder wat meer uitleg hoe dit werkt in EyeFile:

 1. Bij het medicatievoorschrift, via de knop (1) ‘Attesten voor terugbetaling‘ kan u opzoeken of de patiënt al lopende akkoorden heeft.
 2. Indien er in de EyeFile consultatie, hoofdstuk IV medicatie op het voorschrift komt, verschijnen de knoppen zoals (2) en (3) hieronder, ter indicatie dat een attest mogelijk is. Met knop (2) kan u eveneens opzoeken of de patiënt al lopende akkoorden heeft.
 3. Indien u toch een afgedrukt attest op papier wenst, kan knop (3) gebruikt worden.

Ter info: bij het online opzoeken van lopende attesten, wordt automatisch een therapeutische relatie aangemaakt met de patiënt. Hiervoor is het nodig dat de eID kaart van de patiënt werd ingelezen in het patiëntdossier in EyeFile.

Nieuw attest aanvragen / verlengen

Bij het online opzoeken van bestaand akkoorden (knop (1) en (2) hierboven), verschijnt onderstaand scherm. De gevonden lopende attesten komen in de lijst, samen met de geldigheidsperiode en het betreffende medicijn.

Attesten online opzoeken of aanmaken via EyeFile

Je kan rechtstreeks vanuit EyeFile een attest opzoeken, aanmaken of verlengen (hiervoor is een geldig eHealth certificaat nodig, en de eID gegevens van de patiënt).

Om een nieuw attest aan te vragen, moet het juiste medicijn eerst toegevoegd zijn op het voorschrift in de consultatie. Dan kunnen de juiste paragrafen nagelezen en eventueel geselecteerd worden:

 1. De juiste paragraaf van toepassing kiezen.
 2. Eventueel moeten in de tekst van de paragraaf nog zaken aangeduid worden.
 3. De startdatum van het attest kiezen en klikken op de knop ‘Nieuw akkoord’.

Om een gevonden attest te verlengen of te annuleren, kan je het selecteren in de lijst, en dan de juiste knop kiezen:

 1. Het gevonden akkoord selecteren.
 2. Op de knop drukken om dit akkoord te verlengen of te annuleren.
 3. Dit referentienummer kan gebruikt worden voor communicatie met de mutualiteit over dit akkoord.
 4. Via deze link kan je eventueel CIVARS openen om online via de website van eHealth het akkoord op te zoeken.

Bij een nieuw of verlengd attest kan je via dit vinkje ook een melding in het besluit van de consultatie laten plaatsen.

Om akkoorden op te zoeken van meer dan 2 jaar geleden, kan je de zoekdatum aanpassen bij ‘Zoek vanaf’, en ‘Opnieuw opzoeken’ klikken.

Attest aanvragen met bijlage

Voor bepaalde glaucoomdruppels (combinatietherapie) is een ingevulde bijlage nodig om online een attest aan te vragen (Cosopt, Dualkopt, Fixaprost, Vizilaticom, Kivizidale). We tonen het voorbeeld voor Cosopt ter illustratie:

 • Voeg product toe op het medicatievoorschrift in Eyefile
 • Klik op de knop ‘Attesten voor terugbetaling’
 • Klik op het juiste paragraaf nummer (paragraaf 12500200). De andere paragraaf kan niet meer gebruikt worden sinds 1/12/2023.

Klik op de + knop (1) om automatisch de bijlage te genereren.

(2) De toegevoegde bijlage kan je hier zien, je kan er op dubbelklikken om de bijlage te bekijken.

Via knop (3) kan je dan het akkoord aanvragen.

De getoonde velden moeten ingevuld worden in de bijlage, ook de naam van de vorige specialiteit (monotherapie). Klik dan op ‘OK’ onderaan.

Klik op de knop onderaan om het attest aan te vragen. Het is normaal er een melding komt dat attest het ‘in behandeling’ is. Meestal duurt het 1 tot enkele dagen vooraleer het attest goedgekeurd wordt na controle door de mutualiteit. Je kan bvb. na enkele dagen opnieuw gaan kijken in het dossier van de patiënt en de lopende akkoorden opvragen, dan zal het normaal op ‘goedgekeurd’ staan.

Attesten online opzoeken of aanmaken via CIVARS

Een alternatieve manier om online nieuwe attesten aan te vragen of verlengen, is via de browser via een externe website ‘CIVARS‘ van eHealth. Druk hiervoor op de knop (4) onderaan ‘Open CIVARS’. Er opent een nieuw scherm en u dient in te loggen op de externe eHealth website CIVARS. Onderaan in het CIVARS scherm staat een knop ‘Actuele Patiënt’, hiermee worden automatisch enkele gegevens (zoals naam, geboortedatum van de openstaande patiënt in EyeFile) ingevuld.

 • Aanvraag nieuw akkoord: de ingevulde begindatum moet na de einddatum van een bestaand akkoord zijn, anders komt er een foutmelding.
 • Aanvraag verlenging akkoord: U moet in CIVARS een referentienummer van de mutualiteit invullen, dit nummer kan je vinden in EyeFile door een gevonden akkoord te selecteren, dan verschijnt onderaan, bij (3), het betreffende nummer dat je kan kopiëren in CIVARS.
  De begindatum van het verlengde akkoord moet na de einddatum zijn van het vorige akkoord.
  Tip: Als je in CIVARS de bestaande akkoorden opzoekt , kan je onder ‘Optie’  het pijltje gebruiken en ‘automatisch verlengen’ kiezen. Dus opzoeken en verlengen kan daar zonder dat je het nummer nog zelf moet invoeren.

Bijkomende info:

officiële aanvraagformulieren medicatie Hoofdstuk IV (riziv/inami)