Nieuwe release (versie 2023.11.x)

  Geen categorie

De laatste update van EyeFile kan je downloaden volgens de instructies onderaan deze pagina.
Contacteer onze helpdesk voor vragen of opmerkingen bij de installatie van EyeFile.

Het is mogelijk om documenten te uploaden naar CoZo. Je kan nu ook sneller de documenten zien die al in CoZo zitten, door te klikken op dit icoontje:

Snellere switch naar andere consultatie. Je kan nu in het overzicht in de consultatie zelf, direct naar een willekeurige andere consultatie gaan, via de knoppen (1).

Bij een nieuw of verlengd hoofdstuk 4 attest kan je via dit vinkje ook een melding in het besluit van de consultatie laten plaatsen.

Online UZ Leuven aanvraag formulier update zodat het adres van de patiënt terug goed ingevuld wordt. Ook een link naar het aanvraagformulier voor Heilig Hart ziekenhuis Leuven.

Opties voor een prisma op een brilvoorschrift aan te vinken vanuit EyeFile

Mogelijk om een voorschrift oogprothese (formulier bijlage 15quater), als document vanuit EyeFile in te vullen, ook extra notities in Word mogelijk.

Via het tandwieltje rechts van het medicatievoorschrift, kan je instellen om de lijst van templates alfabetisch te tonen of niet.

Mogelijk om medicatie op te zoeken en in te geven in de velden ‘Algemene medicatie’ en ‘Oftalmologische medicatie’.

Je kan in de consultatie aanduiden wanneer er een volgende afspraak moet ingepland worden, en om deze info in de status tekst van de wachtzaal te tonen.

Extra mogelijkheden bij een koppeling met de Rosa agenda: Afvinken van afspraken (worklist), betere synchronisatie van patiënten.

Er is een nieuw terugbetalingstarief voor jongeren < 25 jaar met een GMD (zie richtlijn Riziv). Jongeren (< 25jaar) met recht op verhoogde tegemoetkoming krijgen hierdoor meer terugbetaald van de mutualiteit, of de mutualiteit stort u een hoger bedrag terug via derde betaler. De tarieven (remgeld, derde betaler bedrag) worden automatisch aangepast in EyeFile als de patiënt hieraan voldoet.

Andere updates:

 • Het is mogelijk om documenten te uploaden naar CoZo.
 • Update van de auto login met de Rosa agenda.
 • Mogelijk om via eAttest/eFact een code per oog te specifiëren, automatisch vanuit EyeFile.
 • Fix: Meerdere patiënten tegelijk afrekenen vanuit de wachtzaal verwijderde ongewild de derde betaler betaling.
 • De lijst van de Auto Consults is nu alfabetisch gesorteerd.
 • Fix: De initialen werden niet goed getoond in het historiek venster (indien instelling actief ‘Toon initialen in historiek venster’).
 • Bij het maken van een nieuwe consultatie, vanuit een voorgaande consultatie, staat de cursor altijd bovenaan in de nieuwe consultatie.
 • Fix: De datum van de laatste opzoeking van de verzekerbaarheid word nu goed bijgehouden na zoeken via eID.
 • Fix: Een nieuw hoofdstuk IV attest (tegemoetkoming lucentis, eylea, …) werkte soms niet goed voor nieuwe attesten met begindatum in het verleden.
 • Fix: Een SMS sturen vanuit de EyeFile agenda kon soms de verkeerde begintijd hebben, dit is opgelost.
 • Fix: Therapeutische relatie aanmaken lukt nu beter voor sommige eID nummers.
 • Sneller filteren op naam van de combinatie , arts of betaalmethode in het overzicht van de betalingen.
 • Nadat een ToDo is aangemaakt na het afsluiten van een brief, is het mogelijk om deze ToDo verder te bewerken.
 • Het is mogelijk om een EyeFile login via SMS authenticatie te beschermen (Spryng account nodig).
 • Een nieuwe EyeFile user aanmaken kan nu sneller door eerst de settings van iemand anders te kopiëren.
 • Het is mogelijk om meer tekst te schrijven in de ‘dagnotitie’ in de EyeFile agenda.
 • Nieuw veld om een ziekenhuis groep in te vullen bij een extern contact.
 • Het afprinten van een brief, na versturen via eHealthBox, kan nu enkel voor de bestemmelingen zonder eHealthBox.
 • Vele nieuwe velden bij het invullen van een operatie via de ‘Planning’ tab, en een nieuwe ‘Procedure’ tab.
 • Mogelijk om sneller velden te kopiëren uit een vorige consutlatie via Ctrl+E.
 • Bij aanmelden via de kiosk kan de patient in de wachtzaal komen met het tijdstip van de afspraak.
 • Een nieuw veld om opmerkingen te schrijven bij het Echo / Myopie onderzoek.
 • Nieuwe tag om een tijdstip in te vullen in een brief template <H: :H>
 • Het nummer van de eID kaart en e-mail adres staan nu ook in de PDF export van het patiëntendossier.
 • Je kan het ToDo menu voor een geselecteerde patiënt oproepen via de rechtermuisknop.
 • Betere layout voor het afdrukken van etiketten via Dymo label printers. Ook mogelijk om via een Dymo printer adreslabels af te drukken voor de huisarts, specialist of verwijzer van een patiënt.
 • Fix: Een document inlezen vanuit de pagina met het overzicht van de consultaties importeerde soms het document bij de vorige patiënt.
 • De PC naam is zichtbaar, waar een dossier reeds open staat.
 • Een extra kolom met de attest nummers in het overzicht van de betalingen.
 • De Excel export uit het overzicht van de betalingen vermeldt nu ook de totaal bedragen.
 • Geregistreerde groepspraktijken (zgn. medical houses) kunnen ook opgezocht via de zoekfunctie in EyeFile.

EyeFile kijkt automatisch elke 2 weken of er nieuwe updates zijn. Je kan dit ook doen via de menubalk bovenaan in EyeFile:
Help – Zoek naar updates

Als alternatief kan je de installer van EyeFile ook downloaden:

EyeFile download

Sluit EyeFile af op uw PC en download het installatie bestand via deze link.
Nadat het bestand gedownload is , kan je er op klikken om de installatie te starten. Klik op het gedownloade bestand om de installatie te starten.

In het voorbeeld zie je de stappen die nodig zijn in Windows om de installatie te voltooien.