EyeFile agenda: Sms versturen

  Agenda

In EyeFile is er de mogelijkheid om SMS berichten te versturen van uit de agenda. Hiervoor is natuurlijk wel een gsm nummer nodig in de patiënt fiche.

Om SMSen te kunnen versturen is ook een account nodig bij Spryng om de nodige credits aan te kopen.

Contacteer ons om uw Spryng account in te stellen in EyeFile.

De SMS die vanuit de agenda verstuurd wordt heeft een vaste tekst. Deze kan ingesteld worden op deze manier:

Via de balk bovenaan in EyeFile:
Opties / Instellingen
Dan in de linkerkolom ‘SMS’ kiezen
De SMS tekst kan hier aangepast worden.

Je kan later bij het versturen van een SMS ook nog de tekst aanpassen.

Je kan volgende velden gebruiken om automatisch te laten invullen:

 • <docter> : de naam van de agenda wordt ingevuld
 • <date>: de datum van de afspraak wordt ingevuld
 • <time>: het uur van de afspraak wordt ingevuld
 • <AgendaDate> : datum van de afspraak in formaat dd-mm-yyyy bv: 25-05-2023
 • <AgendaTime>: uur van de afspraak in formaat hh:nn bv: 21:50
 • <AgendaWeekday>: weekdag van de afspraak, voluit geschreven bv. maandag
 • <AgendaDateFull>: datum van de afspraak voluit geschreven (volgens de regionale instellingen in Windows) bv 24 juni 2023
 • <AgendaDoctor>: naam van de dokter in wiens agenda de afspraak staat
 • <AgendaPatientName>: volledige naam van de patiënt van de afspraak
 • <AgendaPatientFirstName>: voornaam van de patiënt van de afspraak
 • <AgendaPatientLastName> : achternaam van de patiënt van de afspraak

Hou er rekening mee dat de lengte van een SMS beperkt is (max. 160 karakters).

SMS versturen voor een afspraak uit de agenda:

Selecteer een afspraak in de agenda en klik vervolgens op het ‘SMS’ knopje links onderaan.

SMS versturen voor heel de dag:

Stel de agenda in op de gewenste dag en klik vervolgens op het SMS knopje helemaal onderaan in de agenda.

 • Via knop (1) kan je de SMS tekst wijzigen.
  Via knop (2) kan je selecteren voor welk agenda’s en voor welke periode je SMSen wil sturen.
 • Via knop (3) worden de SMSen verstuurd. Er verschijnt een lijst van patiëten voor wie de SMS gelukt of mislukt is (bvb. ongeldig GSM nummer).

Je kan SMS tekst ook taalafhankelijk maken (de ingestelde taal van een patiënt). Dit kan eenvoudig door vóór de tekst via knop (1) NL: of FR: of EN: te zetten.
Bijvoorbeeld deze tekst ingeven als SMS:

NL:
Dit is een Nederlandse SMS.
FR:
Texte SMS francais.
EN:
SMS text in English
.

Op deze manier kan je met 1 sjabloon verschillende talen aansturen, de ingestelde taal van de patiënt selecteert automatisch de juiste SMS tekst.

Eenmalig een eigen SMS sturen naar een patiënt

Via de patiënt fiche is het ook mogelijk om een eigen tekst te SMSen naar het GSM nummer dat ingegeven is voor deze persoon. De zo verstuurde SMS tekst wordt bijgehouden bij de correspondentie van de patiënt. Via het knopje met de gele bliksem kan je eigen SMS tekstjes opslaan om later te hergebruiken.
Via deze weg kan je geen automatisch invulvelden gebruiken in de SMS tekst.

Via de gele bliksem (item 2 in de onderstaande screenshot) kan je ook SMS sjablonen toevoegen. Deze sjablonen kunnen afhankelijk zijn van de ingestelde taal van de patiënt (zie 1 in onderstaande screenshot). EyeFile selecteert dan automatisch de juiste SMS tekst.

Via de knoppen bij (3) in onderstaande screenshot kan je tekst sjablonen opslaan of wijzigen. Geef de SMS tekst in op deze manier:

NL:
Dit is een Nederlandse SMS.
FR:
Texte SMS francais.
EN:
SMS text in English