Externe link labo’s en ziekenhuizen

  Koppeling toestellen

Vanuit het patiëntdossier in EyeFile kan je makkelijk de link openen voor een aanvraag of informatie bij volgende externe labo’s of ziekenhuizen. (De patiëntgegevens van de openstaande patiënt in EyeFile kunnen automatisch overgenomen worden)

Link Cozo

Verschillende documenten van labo’s en ziekenhuizen zijn beschikbaar via het CoZo platform. Vanuit EyeFile is het mogelijk om dit platform te raadplegen en zelf ook verslagen te publiceren op CoZo.

Link ziekenhuizen

Via de menubalk bovenaan: Patiënt – Online aanvraag ambulante raadpleging

  • UZ Leuven
  • Heilig Hart Leuven (HH Leuven)

Link externe labo’s

Via de menubalk bovenaan: Patiënt – CyberLab

  • Labo Rigo
  • Labo Somedi
  • Medina
  • Lab Online (MCH)