Author : admin

Vanuit het patiëntdossier in EyeFile kan je makkelijk de link openen voor een aanvraag of informatie bij volgende externe labo’s of ziekenhuizen. (De patiëntgegevens van de openstaande patiënt in EyeFile kunnen automatisch overgenomen worden) Link Cozo Verschillende documenten van labo’s en ziekenhuizen zijn beschikbaar via het CoZo platform. Vanuit EyeFile is het mogelijk om dit ..

Read more

De laatste update van EyeFile kan je downloaden volgens de instructies onderaan deze pagina.Contacteer onze helpdesk voor vragen of opmerkingen bij de installatie van EyeFile. Het is mogelijk om documenten te uploaden naar CoZo. Je kan nu ook sneller de documenten zien die al in CoZo zitten, door te klikken op dit icoontje: Snellere switch ..

Read more

Voor het afprinten van labels of etiketten raden we dit type aan:Dymo LabelWriter 550 (Turbo). EyeFile gebruikt standaard de labels met afmetingen: 28mm x 89mm (enkel officiële Dymo labels worden herkend door de Dymo printer). De labelprinter moet geïnstalleerd en herkend zijn in Windows, via de installatie software. Daarna kan je deze printer in EyeFile ..

Read more

Je kan een lijst maken van patiënten om later te verwittigen, bijvoorbeeld voor een nieuwe consultie. Het is ook mogelijk om verschillende lijsten te maken. Algemene lijst te verwittigen patiënten Dit is een algemene lijst van te verwittigen patiënten, zonder verdere onderverdeling. Onderaan het ‘Besluit’ in de consultatie, kan je aanvinken om deze patiënt later ..

Read more

Er zijn verschillende rapporten mogelijk in verband met de fiscaliteit. Hieronder een overzicht: Vanop het openingsscherm in EyeFile kan je altijd het overzicht van de betalingen oproepen via knop (1) in de screenshot hieronder. Het is mogelijk om te filteren via verschillende parameters, bovenaan het scherm:– Periode waarin de betalingen plaatsvonden– Periode waarin de consultaties ..

Read more

Bij het maken van een prestatiebriefje (getuigschrift) vanuit de consultatie, is het mogelijk om een extra document af te drukken, met vermelding van het aangerekend bedrag, de aangerekende prestaties, rekeningnummer, referentie voor overschrijving, … EyeFile voorziet enkele standaard sjablonen: Een Ereloon nota, Overschrijving of Factuur kan je eventueel afdrukken bij het opvragen van de prestatiebriefjes ..

Read more

Voor bepaalde handelingen via eHealth (oa. attest voor terugbetaling, CoZo documenten opvragen) is een therapeutische relatie nodig met de patiënt. Een therapeutische relatie is een relatie die de zorgverlener met de patiënt aangaat om zijn gezondheidsgegevens te delen en te consulteren.De toegang tot de patiëntgegevens is beperkt in duur. Via mijngezondheid.be kan de patiënt deze ..

Read more

EyeFile heeft enkele aangepaste functies om makkelijker operaties te beheren: Operatie planning Via het Planning tabblad kan je een operatie inplannen voor de patiënt in een preoperatieve consultatie. Dit tabblad kan je standaard aan zetten via de instellingen. De planning voor de operatie van de patiënt maak je in een consultatie zelf. Het is mogelijk ..

Read more

Er zijn verschillende velden voorzien om de tonometrie waarden in te vullen.Er kunnen twee drukmetingen ingevuld worden per consultatie: – Indien de eerste drukmeting machinaal gebeurt via de autorefractor of tonometer, kan je een vast type ingeven voor deze meting (‘Air Puff’).– De tweede drukmeting kan ook een vast type krijgen of dit kan per ..

Read more

Opgelet: Deze update bevat recente functies in EyeFile die nog in ontwikkeling zijn. Je kan deze update eventueel al uitproberen via de installatie instructies onderaan deze pagina.Contacteer onze helpdesk bij vragen of opmerkingen. Functies in ontwikkeling: Installeer de EyeFile updates Je kan de installer van EyeFile downloaden en installeren op je PC: Sluit EyeFile af ..

Read more

Je kan verschillende toetscombinaties gebruiken in EyeFile om sneller te kunnen werken. Hieronder een overzicht. Bij het invullen van een consultatie: Toets(combinatie) Actie F4 Schrijf de datum van vandaag in een tekstvak, bij de cursor Ctrl+S Sluit de consultatie (sla alle gegevens op) en kies andere patiënt Ctrl+W Sluit de consultatie (sla alle gegevens op), ..

Read more

Als voorbeeld beschrijven we de stappen in EyeFile vanaf het aanmelden van een patiënt , tot het afrekenen van de consultatie. Dit is een basis voorbeeld, als eerste kennismaking. Stap 1: Aanmelden patiënt (aan de balie of secretariaat) De nieuwe consultatie kan eventueel al gedeeltelijk aangevuld worden en de resultaten van de eerste onderzoeken (autorefractor, ..

Read more

Aan de linkerkant van het scherm vind je deze hulpmiddelen om een patiënt op te zoeken. De zoekresultaten verschijnen in een lijst op het scherm. Zoek met eID (knop 1) : Een kaartlezer moet aangesloten zijn om de elektronische identiteitskaart in te lezen. Dit is de meest betrouwbare manier om een patiënt op te zoeken. ..

Read more

Het eHealth-certificaat is het equivalent voor de elektronische identiteitskaart van uw computer. Het betreft een digitaal paspoort om de geldigheid van uw informaticasysteem te authentiseren bij de verschillende eHealth diensten, zoals de verzekerbaarheid of het elektronische voorschrift (Recip-e). Dit certificaat is strikt persoonlijk en moet door de dokter zelf aangevraagd worden via een elektronisch formulier ..

Read more

Het is mogelijk om een volledige consultatie te wissen:-Selecteer de consulatie in het overzicht door deze éémaal aan te klikken-Via het menu bovenaan in EyeFile: Consultatie- Verwijder consultatie Het is mogelijk om een volledig dossier te wissen:-Via het openingsscherm in EyeFile de patient opzoeken en éémaal aanklikken om te selecteren-Via het menu bovenaan in EyeFile: ..

Read more

Contacteer ons om EyeFile te installeren op een (nieuwe) PC. Je kan het installatiebestand alvast hier downloaden. Door te klikken op dit bestand kan je EyeFile installeren op je computer. Na de installatie verschijnt onderstaand scherm: Indien uw EyeFile installatie werkt met een cloud database, laat u ons de code weten die verschijnt bij (1). ..

Read more

Via deze manieren kan je een taak of herinnering toevoegen aan de patiënt: To Do: een takenlijst, waarbij elke taak gekoppeld is aan een patiënt. De taak kan doorgegeven of afgevinkt worden.bvb maak een brief, bestel lenzen, … Label: verschillende patiënten een bepaalde label geven, om later de lijst van patiënten met dezelfde label terug ..

Read more

Naast een brilvoorschrift is het ook mogelijk officieel voorschrift voor contactlenzen af te drukken. Vanuit het tabblad ‘Refractie’ in de consultatie . Het lensvoorschrift bestaat uit twee delen: Deel (1) bevat de dioptrie van het brilvoorschrift. Vink ‘Contactlenzen’ aan en druk op het printer icoontje bij het brilvoorschrift, om enkel dit bovenste deel in te ..

Read more