Author : admin

Opgelet: Deze update bevat recente functies in EyeFile die nog in ontwikkeling zijn. Je kan deze update eventueel al uitproberen via de installatie instructies onderaan deze pagina.Contacteer onze helpdesk bij vragen of opmerkingen. Verbeteringen aan bestaande functies: Bug fixes: Nieuwe functies in ontwikkeling: Installeer de EyeFile updates Je kan de installer van EyeFile downloaden en ..

Read more

De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die een patiënt aan zorgverleners geeft om gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. De patiënt kan de toestemming registreren via het platform van MijnGezondheid. De patiënt kan ten allen tijde de toestemming ook intrekken, of bepaalde zorgverleners uitsluiten van toegang tot uw gegevens. Zelfs ..

Read more

Dankzij de EyeFile kiosk kan je ervoor zorgen dat patiënten zich sneller en automatisch kunnen aanmelden. Een patiënt hoeft enkel zijn of haar eID in het kiosk apparaat te stoppen. Als alle informatie correct is, wordt de patiënt automatisch in de wachtzaal geplaatst. Daarna kan de consultatie zoals gewoonlijk starten. De mutualiteitsgegevens en de huisarts kan ..

Read more

Eens een patiënt is toegevoegd in een wachtzaal, kan de status van deze patiënt zichtbaar gemaakt worden op alle andere EyeFile computers in het kabinet.Mogelijke toepassingen zijn: Status via kleur weergeven Vak 1: Hier kan u verschillende kleuren definiëren (bvb per onderzoek een andere kleur). Dit kan u instellen via het menu bovenaan in EyeFile: ..

Read more

Vanuit het patiëntdossier in EyeFile kan je makkelijk de link openen voor een aanvraag of informatie bij volgende externe labo’s of ziekenhuizen. (De patiëntgegevens van de openstaande patiënt in EyeFile kunnen automatisch overgenomen worden) Link Cozo Verschillende documenten van labo’s en ziekenhuizen zijn beschikbaar via het CoZo platform. Vanuit EyeFile is het mogelijk om dit ..

Read more

De laatste update van EyeFile kan je downloaden volgens de instructies onderaan deze pagina.Contacteer onze helpdesk voor vragen of opmerkingen bij de installatie van EyeFile. Het is mogelijk om documenten te uploaden naar CoZo. Je kan nu ook sneller de documenten zien die al in CoZo zitten, door te klikken op dit icoontje: Snellere switch ..

Read more

Bepaalde medicijnen worden enkel terugbetaald aan de patiënt, indien de dokter hiervoor speciale toelating geeft. Deze geneesmiddelen worden benoemd als medicatie uit ‘Hoofdstuk IV’ (Typische voorbeelden zijn Lumigan of Monoprost). Voor deze geneesmiddelen moet de arts een akkoord aanmaken, geldig voor een bepaalde periode of hoeveelheid. Volgens dit akkoord krijgt de patiënt het geneesmiddel terugbetaald, ..

Read more

Voor het afprinten van labels of etiketten raden we dit type aan:Dymo LabelWriter 550 (Turbo). EyeFile gebruikt standaard de labels met afmetingen: 28mm x 89mm (enkel officiële Dymo labels worden herkend door de Dymo printer). De labelprinter moet geïnstalleerd en herkend zijn in Windows, via de installatie software. Daarna kan je deze printer in EyeFile ..

Read more

De laatste update van EyeFile kan je downloaden volgens de instructies onderaan deze pagina.Contacteer onze helpdesk voor vragen of opmerkingen bij de installatie van EyeFile. EyeFile kijkt regelmatig automatisch of er nieuwe updates zijn. Je kan dit ook doen via de menubalk bovenaan in EyeFile: Help – Zoek naar updates Als alternatief kan je de ..

Read more

Je kan een lijst maken van patiënten om later te verwittigen, bijvoorbeeld voor een nieuwe consultie. Het is ook mogelijk om verschillende lijsten te maken. Algemene lijst te verwittigen patiënten Dit is een algemene lijst van te verwittigen patiënten, zonder verdere onderverdeling. Onderaan het ‘Besluit’ in de consultatie, kan je aanvinken om deze patiënt later ..

Read more

Er zijn verschillende rapporten mogelijk in verband met de fiscaliteit. Hieronder een overzicht: Vanop het openingsscherm in EyeFile kan je altijd het overzicht van de betalingen oproepen via knop (1) in de screenshot hieronder. Het is mogelijk om te filteren via verschillende parameters, bovenaan het scherm:– Periode waarin de betalingen plaatsvonden– Periode waarin de consultaties ..

Read more

Bij het maken van een prestatiebriefje (getuigschrift) vanuit de consultatie, is het mogelijk om een extra document af te drukken, met vermelding van het aangerekend bedrag, de aangerekende prestaties, rekeningnummer, referentie voor overschrijving, … EyeFile voorziet enkele standaard sjablonen: Een Ereloon nota, Overschrijving of Factuur kan je eventueel afdrukken bij het opvragen van de prestatiebriefjes ..

Read more

Voor bepaalde handelingen via eHealth (oa. attest voor terugbetaling, CoZo documenten opvragen) is een therapeutische relatie nodig met de patiënt. Een therapeutische relatie is een relatie die de zorgverlener met de patiënt aangaat om zijn gezondheidsgegevens te delen en te consulteren.De toegang tot de patiëntgegevens is beperkt in duur. Via mijngezondheid.be kan de patiënt deze ..

Read more