Dossier patiënt afdrukken / online exporteren

Open het dossier van de patiënt tot wanneer u een volledig overzicht hebt van de consultaties.
Klik vervolgens op “Exporteer dossier” via knop (1)

Er zijn twee aparte manieren om een patiënt dossier te exporteren:

Export als PDF

EyeFile zal zelf een overzicht van de consultaties maken. In veld (3) en (4) kan je kiezen welke consultaties en tabbladen afgedrukt moeten worden.

Om direct via eHealthBox de PDF te versturen als bijlage, kan je vinkje (5) aan zetten.

Via knop (6) maak je dan de PDF.

Export online via EyeFile

Via vinkje (2) is het mogelijk om het volledige dossier elektronisch te exporteren, indien je werkt met meerdere aparte EyeFile databases (bv. in het ziekenhuis of in een andere praktijk).
Wanneer je op deze manier het dossier exporteert, zal je een melding krijgen op je andere locaties in EyeFile, dat er een export beschikbaar is. De consultaties zullen dan daar geïmporteerd worden.

Contacteer ons voor meer info over deze functie.

  • Je kan enkel naar je eigen EyeFile database exporteren (niet naar een collega).
  • Geïmporteerde consultaties kunnen niet gewijzigd worden op de andere locatie.

Wanneer u de keuze gemaakt hebt wat u juist wil afdrukken/doorsturen klik je vervolgens op op knop (6).

Bij het openen van de PDF kan je dan eventueel opslaan of afdrukken:

Als je voor opslaan kiest kan je deze op u bureaublad (bv.) opslaan en dit als bijlage versturen in een e-mail.