Sneltoetsen : overzicht (shortcuts)

  Andere

Je kan verschillende toetscombinaties gebruiken in EyeFile om sneller te kunnen werken. Hieronder een overzicht.

Bij het invullen van een consultatie:

Toets(combinatie) Actie
F4Schrijf de datum van vandaag in een tekstvak, bij de cursor
Ctrl+SSluit de consultatie (sla alle gegevens op) en kies andere patiënt
Ctrl+WSluit de consultatie (sla alle gegevens op), doorstreep de patiënt in de wachtzaal en kies andere patiënt
Ctrl+FOpen de lijst met voorgedefinieerde trefwoorden en importeer zo snel veelgebruikte termen in een tekstvak. Per consultatie veld kan je een aparte lijst van trefwoorden ingeven. (Hetzelfde als de ‘gele bliksem’ knop, indien geactiveerd). Vanuit de lijst met trefwoorden kan je met de pijltoetsen en Enter geselecteerde termen ingeven, zonder muiskliks.
Ctrl+RStuur data naar phoroptor
Ctrl+UOpen PeriData voor deze patiënt
Ctrl+HOpen de historiek voor het tekstvak in de consultatie, waar de cursor in staat. (Hetzelfde als de knop ‘Toon historiek’). Zo kan je snel de ingevulde tekst uit een vorige consultatie, opnieuw invoegen in deze consultatie.
Ctrl+Alt+’letter’Spring naar een tekstvak in de consultatie. De bruikbare letter is onderstreept in de titel van het consultatie tekstvak.
Bv: Ctrl+Alt+V plaatst de cursor in het vakje van de Visus.
Ctrl+P Print het brilvoorschrift en medicatievoorschrift
F10Standaardbrief maken
F11Brilvoorschrift maken
F12Medicatievoorschrift maken
Ctrl+Shift+E, Ctrl+Alt+CKopieer alle waarden uit een vorige consultatie (toon de kopieer instellingen)
Ctrl+EKopieer uit de vorige consultatie (volgens de instellingen via Ctrl+Alt+E)
Ctrl+DOpen het overzicht van alle documenten in dit patiëntendossier.
Alt+F1In de huidige consultatie de betaalmethode direct op ‘Contant’ zetten
Alt+F2In de huidige consultatie de betaalmethode direct op ‘Bankkaart’ zetten
Sneltoetsen bij het invullen van een consultatie

In het overzicht van de consultaties:

Toets(combinatie) Actie
Ctrl+NOpen een nieuwe consultatie
Ctrl+OOpen de meest recente consultatie
Ctrl+TAanmaken ToDo voor deze patiënt
Ctrl+BEen label toevoegen aan deze patiënt
F2Bewerk de patiëntgegevens
Ctrl+DOpen het overzicht van alle documenten in dit patiëntendossier.
Ctrl + WSluit de patiënt, doorstreep de patiënt in de wachtzaal en kies andere patiënt
Ctr + SSluit de patiënt (sla alle gegevens op) en kies andere patiënt
Sneltoetsen bij het overzicht van de consultaties

Bij het patiënt overzicht:

Toets(combinatie) Actie
Ctrl+FPlaats de cursor in het zoekvenster om een patiënt(naam) op te zoeken
F5 Ververs de lijst van de patiënten of toon opnieuw alle patiënten.
Ctrl+TAanmaken ToDo voor deze patiënt
Ctrl+BEen label toevoegen aan deze patiënt
Ctrl+LEen label/etiket afprinten
Ctrl+UOpen PeriData voor de geselecteerde patiënt in het patiëntenoverzicht
Alt+F1Geselecteerde patiënt in de wachtzaal afrekenen via betaling ‘Contant’
Alt+F2Geselecteerde patiënt in de wachtzaal afrekenen via betaling ‘Bancontact’
Ctrl+Alt+WToon/verberg de werklijst
Sneltoetsen bij het overzicht van de patiënten

Mnemonics

Via het menu bovenaan in EyeFile: Opties –> Autotext – Mnemonics kan je veelgebruikte afkortingen ingeven. Wanneer je deze afkorting intypt in een tekstvak van de consultatie, wordt automatisch de lange versie uitgeschreven.

Bv: Bij het intypen van ‘gvo’ + spatie, kan je automatisch ‘gezichtsveldonderzoek’ laten schrijven.

EyeFile Agenda sneltoetsen:

Deze sneltoetsen werken enkel bij gebruik van de EyeFile agenda.

Toets(combinatie) Actie
Alt + AOpen de agenda (sneltoets altijd beschikbaar)
Ctrl+CKopieer de geselecteerde afspraak
Ctrl+XKnip de geselecteerde afspraak
Ctrl+VPlak de geselecteerde afspraak
Ctrl+FZoek een afspraak in de agenda
F1Toon de ‘dag’ indeling
F2Toon de ‘week’ indeling
F5Zoek een vrij tijdslot (indien een agenda schema staat ingesteld)
Sneltoetsen bij gebruik van de EyeFile agenda